Menej voľnosti sudcom

Autor: Marek Mačuha | 11.4.2017 o 20:23 | Karma článku: 3,04 | Prečítané:  725x

Pri našom súdnictve neprekvapuje, keď recidívne opití vodiči nie sú na súde potrestaní. Je to dané tým, že súd ma priveľkú voľnosť. Niekedy to môže byť na škodu. Podľa mňa by trest mal byť úmerný porušeniu zákona. 

Kvantifikácia trestu podľa prečinu

Pri niektorých trestných činoch je možné kvantifikovať tento trestný čin a následne ponechať súdu rozsah trestu v intervale závislom od tejto kvantifikácie. Takto nebudú môcť sudcovia za určité trestné činy dávať neprimerane nízke alebo vysoké tresty, čo sa deje teraz, keď je daný jeden rozsah trestu pre trestný čin ako taký.

Uvediem ako príklad kvantifikácie všeobecné ohrozenie plynúce z vážneho porušenia dopravných predpisov - z jazdy v stave opilosti a z prekročenia maximálnej rýchlosti. Viem, že združenie opitých vodičov a klub cestných pirátov a pretekárov (KCPP) nepovažujú dané priestupky za trestné činy pri žiadnom rozsahu previnenia, ale zákonodarcovia nielen na Slovensku považujú tieto činy za hodné nepodmienečných trestov. Podľa wikipédie majú nepodmienečné tresty krajiny ako Dánsko (aj s výpočtom pokuty podľa množstva alkoholu), Fínsko, Francúzsko, Nórsko, Švédsko a mnohé iné.

Pri tomto trestnom čine podľa §289 tr.z. sa už teraz umožňuje potrestať odsúdeného nepodmienečne. Zaujímavý právny argument týkajúci sa preukázania tohto trestného činu v prípade odmietnutia sa obvineného podrobiť aj dychovej skúške aj odberu krvi je na tomto linku. Ak by však odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu malo byť formou inkriminácie vlastnej osoby a tým pádom v rozpore s ľudskými právami, tak potom by sa meranie alkoholu u vodičov asi muselo zrušiť nielen ako trestný čin, ale aj ako priestupok.

Ja si naopak myslím, že jazda pod vplyvom alkoholu je od určitej hranice už druhom všeobecného ohrozenia. To neznamená, že minimálna hranica alkoholu v krvi pre tento priestupok má byť 0 promile, to je však už iná téma.

Do určitej hranice množstva alkoholu v krvi by sa malo jednať o dopravný priestupok a od určitej hranice by malo ísť o trestný čin. Štatistiky hovoria jasne, že vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu zvyšuje riziko nehody a hlavne jej fatálnych následkov. Podľa poslednej tabuľky v tomto dokumente, spôsobí 1,67 promile (0,8 mg/l) zhruba 30%úmrtí pri dopravných nehodách v USA. U nás je pod vplyvom alkoholu asi každá desiata dopravná nehoda. Preto predpokladám, že zákonodarca (v už existujúcich paragrafoch trestného zákona) chce potrestať vodičov pod vplyvom alkoholu skôr, ako dôjde k dopravnej nehode.

Podobne malé prekročenie rýchlosti by nemalo byť postihované (napríklad kvôli presnosti merania), väčšie prekročenie by mal byť pokutovaný priestupok a ešte väčšie prekročenie je podľa mňa tiež druhom všeobecného ohrozenia. Ak je na určitom mieste trvalo osadená značka obmedzujúca rýchlosť na 30 km/h a vodič tam ide 60 km/h, tak jeho vozidlo má štvornásobnú kinetickú energiu oproti tomu, čo odborníci na dopravu považujú za bezpečné v danom mieste, čo v prípade nehody bude mať podstatne závažnejšie dôsledky.

Ako je to u nás zvykom, často sú dopravné značky umiestnené nesprávne, niekedy sú ponechané obmedzenia, keď už nie sú potrebné. Štát nám občanom má poskytovať služby, takže v takýchto prípadoch by sa mala konkrétna situácia vyriešiť a nemali by sme na to reagovať porušovaním predpisov. Toto asi väčšina nepochopí, ale moja úvaha musí vychádzať z určitých predpokladov a predpoklad, že predpisy sa majú dodržiavať sa mi zdá rozumný. Nakoniec, aj v súčasnosti dochádza k trestaniu za porušovanie predpisov, akurát výsledok závisí od vzťahu policajt-vodič, čo je málo objektívne.

Jazda pod vplyvom alkoholu

Množstvo alkoholu v krvi sa dá odmerať. V mnohých krajinách existuje určitá tolerancia na toto množstvo. V týchto krajinách tak na základe merania policajti určia, či ide o dopravný priestupok alebo nie. Aj u nás by teda mal existovať spoľahlivý spôsob určenia tejto hodnoty a to aj pre účely definovania výšky trestu.

Aj teraz majú súdy, ktoré posudzujú tento priestupok k dispozícii túto hodnotu a môžu sa podľa nej rozhodovať. Rôzni sudcovia však môžu tú istú situáciu vyhodnotiť rôzne. Je to širší problém nášho súdnictva, ku ktorému pripravujem iný blog.

V tejto chvíli nie je dôležité, aký vzorec pre výpočet trestu sa použije, ide o zavedenie princípu a o to, aby tento budúci vzorec reprezentoval spojitú neklesajúcu funkciu v závislosti od nameranej hodnoty alkoholu v krvi. Znamená to, že v nej nebudú skoky a, že vyššia hodnota nebude dávať nižší výsledok. Výsledok funkcie nie je priamo trest, ale určí interval trestu, takže sudca bude môcť pri vyššej nameranej hodnote dať nižší trest, ale od určitej hodnoty bude určovať dĺžku nepodmienečného trestu (to bude jediný skok, ale aj tam by sa to dalo urobiť tak, aby pre hodnoty v určitom intervale mal sudca možnosť použiť podmienečný aj nepodmienečný trest).

Príklad výpočtu trestu za jazdu pod vplyvom alkoholu.

Ak už máme hodnotu alkoholu v krvi nameranú u vodiča pri cestnej kontrole, označme si ju v jednotkách promile ako A.

Pokiaľ je A viac ako 3 alebo ak osoba odmietne fúkať / odmerať alkohol v krvi, tak sa pre účely výpočtu použije číslo 2.

Nasledujúci vzorec by z tejto hodnoty určil hodnotu B, podľa ktorej sa určí trest.

Ak je A < 2, tak B := A. Ak je A >= 2, tak B := 2*A - 2. Toto spôsobí, že s hodnotami alkoholu väčšími ako 2 promile bude trest rásť dvojnásobne rýchlejšie.

Hodnota B sa potom navýši o počet doterajších priestupkov rovnakého druhu (jazda pod vplyvom alkoholu) vynásobený hodnotou 0,5.

Pokiaľ bude B viac od 0,5 do 1, tak trest bude podmienečný v rozsahu 2*B - 3*B mesiacov s odkladom 18*B - 24*B mesiacov.

Ak bude B viac ako 1,25 musí byť udelený nepodmienečný trest v rozsahu 2*B - 3*B mesiacov.

Ak bude hodnota B medzi 1 a 1,25, tak sa môže udeliť nepodmienečný aj podmienečný trest podľa vzorcov vyššie.

Sudca tak bude mať určené intervaly trestu, v ktorých sa musí jeho rozhodnutie pohybovať.

Príklad 1

Opitý vodič po tretíkrát nafúka, tentokrát 2,6 promile. A = 2,6. Potom B = 2*2,6 - 2 + 2 * 0,5 = 4,2. Sudca bude môcť udeliť nepodmienečný trest v rozsahu od 8,4 do 12,6 mesiacov.

Príklad 2

Vodič druhýkrát nafúka a to 0,5 promile. Pretože ide o recidívu, B = 0,5 + 0,5 = 1. Sudca vodičovi udelí podmienečný trest v rozsahu 2 - 3 mesiace s odkladom na 1 a 1/2 - 2 roky.

Príklad 3

Vodič prvýkrát nafúka a to 0,8 promile. B = A = 0,8. Hodnota je menej ako 1, takže sudca musí udeliť podmienečný trest v rozsahu od 1,6 do 2,4 mesiaca s odkladom na 14,4 - 19,2 mesiacov.

Prekročenie maximálnej rýchlosti

Ako som už uviedol v úvode, myslím si, že vysoké prekročenie maximálnej rýchlosti ohrozuje nielen vodiča, ale často aj ostatných.

Ak sa niekto niekde v tajge hrá ruskú ruletu, je to jeho problém, ale ak tú ruskú ruletu hrá na verejnosti, tak aj v prípade, že dobre mieri, môže ohroziť ostatných.

Takže ak si niektorý člen KCPP chce zajazdiť ako Fittipaldi, má si zaplatiť jazdu na cestnom okruhu a nejazdiť na verejnej komunikácii. Z dôvodu potenciálne vysokých následkov nehody pri vysokej rýchlosti, si myslím, že pri určitých hodnotách prekročenia rýchlosti by sa priestupok mal posudzovať ako trestný čin a rozsah trestu by mal byť odvodený vzorcom od nameranej rýchlosti a maximálnej rýchlosti v mieste priestupku.

Ak došlo k spáchaniu viacerých rovnakých priestupkov, tak sa použije tá z hodnôt a miest namerania, z ktorých vychádza maximálny trest.

Aj tu by sa zaviedol vzorec, ktorý na základe odmeranej rýchlosti a maximálnej rýchlosti v danom mieste vráti určité číslo, pričom by malo ísť o spojitú neklesajúcu funkciu, aby nedochádzalo s skokom a aby platilo vyššia rýchlosť (teda vyššie ohrozenie) = vyššia hodnota pre interval trestu. K tomuto číslo by som pripočítal určitý násobok doterajších priestupkov rovnakého druhu, aby boli recidivisti potrestaní viac. Nakoniec sa na základe výslednej hodnoty určí rozsah trestu, ktorý potom môže sudca dať.

Ako by mal tento vzorec vyzerať by asi mohli určiť odborníci na dopravu. Ja som si pre príklad vytvoril vzorec, ktorý berie do úvahy aj podiel odmeranej rýchlosti a maximálnej rýchlosti (prekročenie o 30 km/h pri maximálnej rýchlosti 30 km/h je nebezpečnejšie ako pri max. rýchlosti 130 km/h) aj odmeranú a maximálnu rýchlosť.

Ak si označíme maximálnu rýchlosť m, a odmeranú rýchlosť x, tak vzorec by mohol byť vo forme A*(x-m)*(x/m) + B*m + C*x + D.

Hodnoty parameterov: A = 2, B = 0.4, C = -0.2, D = -50 .

Takto pri maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h dáva nameraná rýchlosť 56 km/h rovnakú výslednú hodnotu ako rýchlosť 80 km/h pri maximálke 50 km/h alebo 122 km/h pri 90 km/h alebo 162 km/h na diaľnici pri maximálke 130 km/h.

K tejto hodnote sa pripočíta 25 * počet doterajších rovnakých priestupkov a dostanem číslo P.

Ak bude P menej ako 50, tak výsledkom bude iba pokuta.

Ak bude P od 50 po 100, tak výsledkom bude podmienečný trest v rozsahu od P*2 po P*3 dní s odkladom na P/4 až P/2 mesiacov.

Ak bude P nad 100, tak výsledkom musí byť nepodmienečný trest v rozsahu od P*2 po P*3 dní.

Trest zákazu vedenia motorových vozidiel by tiež mohol byť zakomponovaný pri nižších hodnotách P. Takže trest od najnižších hodnôt prekročenia rýchlosti by bol

  1. pokuta

  2. zákaz šoférovania

  3. podmienka s dlhším zákazom šoférovania

  4. nepodmienečný trest.

Príklad 4

Vodičovi je na úseku s maximálnou rýchlosťou 50 km/h nameraných 80 km/h. Doteraz nemal rovnaké priestupky, takže hodnota P vychádza rovná 50.

Vodič teda dostane pokutu.

Príklad 5

Vodičovi na úseku s maximálnou rýchlosťou 30 km/h namerajú 60 km/h. Doteraz nemal rovnaké priestupky, takže hodnota P vychádza rovná 70.

Sudca mu dá podmienečný trest od 140 do 210 dní s odkladom na 17,5 - 35 mesiacov.

Príklad 6

Vodičovi na úseku s maximálnou rýchlosťou 90 km/h namerajú 120 km/h. Mal však už jeden rovnaký priestupok, takže hodnota P mu vychádza 92+25 = 117.

Dostane preto nepodmienečný trest od 234 do 351 dní.

Príklad 7

Na tomto linku je popis jazdy jedného cestného piráta . 

Vodičovi na úseku s maximálnou rýchlosťou 50 km/h namerajú 107 km/h. Predpokladajme, že je to jeho tretí rovnaký priestupok. Hodnota P vychádza 242,56 + 50 = 292,56.

V tomto prípade musí sudca udeliť nepodmienečný trest od 585 do 876 dní.

Poznámka k vzorcom

Vzorec pre výpočet trestu nie je teraz dôležitý. Dôležité je to, aby bol presnejšie určený rozsah trestu a rovnaký čin by znamenal rovnaký rozsah trestu.

Na sudcoch by stále ostávalo rozhodnutie o vine ako aj výber hodnoty s predpísaného intervalu. Sudca by však už nemohol dať podmienečný trest v prípade obzvlášť závažného a nebezpečného konania. Pretože auto ovládané opitým vodičom, či idúce príliš rýchlo vzhľadom na konštrukciu cesty, je hrozbou.

Takisto je možné skombinovať oba vyššie uvedené priestupky, ktoré sa od určitých hodnôt stávajú trestnými činmi. Takže v prípade prekročenia rýchlosti a zároveň jazdy pod vplyvom alkoholu by bol výsledný trest vyšší ako tresty za jednotlivé činy.

Záver

Ťažko povedať, ktorá časť základných služieb štátu je u nás najhoršia. Či je to súdnictvo, prokuratúra alebo polícia. Pocit, že spravodlivosť u nás nefunguje na všetkých rovnako je asi najviac ovplyvňovaný rozhodnutiami súdu (to, čo sa stopne na polícii alebo prokuratúre je síce často závažnejšie, ale menej viditeľné). Pre psychické zdravie spoločnosti je dobré, keď sa nespravodlivosti deje čo najmenej.

Pretože súdnictvo je také aké je, nezaškodí zadefinovať presnejšie pravidlá pre určenie výšky trestu jednotlivých trestných činov. Tam, kde je to možné odvodiť od samotného trestného činu (napríklad škoda na majetku) to zákonodarca čiastočne určuje. Môže to byť však presnejšie a použité aj pre iné trestné činy. Príkladom môže byť jazda v opilosti, či vysoké prekročenie maximálnej rýchlosti.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Milión dôchodcov na Slovensku: Bojujú o dôstojný život, dokedy sa dá

Vyše 7500 ľudí čaká na miesto v domove pre seniorov.

Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Okrem vychádzok k lekárovi ich naozaj nič nečaká?

Až po päťdesiatke si človek uvedomuje, že staroba je tŕnistý pojem.

Dobré ráno

Dobré ráno: Mám strach, dal ma sledovať Marian Kočner

O čom hovorí sledovanie novinárov.


Už ste čítali?